background
logotype
image1 image2 image3

Zabytki Wiazowa cd

Kucharzowice

Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła /d. Św. Andrzeja Apostoła/ wzmiankowany w 1335r., pierwotnie gotycki wzniesiony około 1500r., przebudowany w 1803-1804r.

Zniszczony w 1945r., odbudowany w 1950r., restaurowany 1973r., gotycko-renesansowy, orientowany, murowany na cokole
z przyporami.


Po zachodniej stronie wysmukła wieża ze sterczynami i iglicą, od południa kruchta.


Na placu przykościelnym stara chrzcielnica kamień pamiątkowy z 2004r.


Bryłów

Kościół pomocniczy pw. MB Częstochowskiej z ok. p. XIX w., murowany z dachem dwuspadowym.


Od wschodu wieża z iglica. Wewnątrz skromne wyposażenie z XX w.


Piękna figura MB z Dzieciątkiem Jezus w ogródku przy domowym na końcu wsi. Natura sama uwiła koronę z zielonych liści.


Miechowice Oławskie

Dwór pochodzi z II p. XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w., renesansowy.


Budowla murowana z kamienia częściowo podpiwniczona, zbliżona do kwadratu, wysoki dach naczółkowy. Budynek w bardzo złym stanie technicznym.


Fragment ściany z dwoma postaciami z ruin kościoła z XV w. – gotyk.


Jaworów

Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, wzniesiony przez budowniczego Henryka z Nysy ok. 1500r., restaurowany i częściowo przebudowany w 1860r., remontowany w 1930r., odnowiony w 1966r., gotycko-barokowy.

Orientowany, murowany na cokole, z przyporami, jednonawowy z wieżą od zachodu i prostokątnym prezbiterium nakryte daszkiem dwuspadowym. Wyposażenie wnętrza głównie barokowe a ołtarz główny w stylu rokoko z połowy XVIII w.


Na ścianie domu kapliczka z przełomu XIX/XX w., w formie portyku na cokole ze zwieńczeniami trójkątnymi wspartymi na pilastrach w niej figura MB z Dzieciątkiem.


Kłosów

Kościół filialny pw. Św. Jadwigi, wzniesiony w XV w., przebudowany w 1845r., orientowany, murowany na cokole, z przyporami, jednonawowy z wieżą od zachodu z hełmem w formie ostrosłupa na niej chorągiewka z datą 1845r.


Dachy dwuspadowe, prezbiterium mniejsze kwadratowe. Od południa dobudowana kruchta.


Kościół otoczony jest murem z kamienia. Na zewnątrz tuz przy murze stoi krzyż trójlistny z 1897r.z kamienia na wielostopniowym cokole. 


Kapliczka w stylu klasycystycznym murowana na cokole zwieńczona trójkątnie, we wnęce obraz z głównym motywem MB z Dzieciątkiem. Kapliczka otoczona ozdobnym ogrodzeniem.


Częstocice

Zabytkowy kościół filialny pw. Św. Barbary wzniesiony w 1334r. Obecny barokowy z 1609r., restaurowany w 1960r. i 1986r. Murowany, jednonawowy, z trójbocznie zakończonym prezbiterium z przyporami.


Ośmioboczna wieża od zachodu z latarnia i hełmem. Dach dwuspadowy kryty blachą.
Przy ścianie kościoła dobudowano kaplice z grobem Chrystusa.Figura MB z Chrystusem zdjętym z drzewa krzyża.


Kapliczka murowana z czerwonej cegły z daszkiem dwuspadowym w ostrołukowej wnęce figura NMP.


Krajno


Nie istniejący już zabytkowy pałac z II p. XVIII w. barokowy.


Jutrzyna

Kościół parafialny p.w. Św. Franciszka z Asyżu wzmiankowany w 1335r., obecny zbudowany w końcu XIV w., rozbudowany około 1600r., i w XVIII w., restaurowany w 1965r., gotycko barokowy.
Jedyne dzwony umieszczone poza wieżą kościelną stojące na placu przykościelnym.


Zdjęcia wykonał Bogusław Idzikowski
Rys historyczny Roman Dębosz

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej