Protokol z dn. 01.06.2010


Protokół

z posiedzenia Zarządu TMZW w dn. 1.06.2010 r.

Uczestnicy zebrania:
  1. R. Dębosz
  2. Cz. Idzikowski
  3. B. Idzikowska
  4. B. Bednarska
  5. B. Idzikowski

Porządek zebrania:
1. Przyznanie wyróżnienia "Złoty Liść Wiązu"
2. Sprawy różne

Ad 1) Decyzją zarządu TMZW w tym roku wyróżnienie "Złoty Liść Wiązu" nie zostanie przyznane.
Ad 2) TMZW musi rozpropagować swoją działalność. Rusza strona internetowa z inf. nt. działalności Towarzystwa www.milosnicywiazowa.pl.

Planujemy wyjechać do Oleśnicy Małej ok. 13 czerwca zwiedzić kościół, pałac i wstąpić do młyna na kawę.

Protokołowała
Barbara Bednarska