Poczatki PolicjiW pierwszych dniach po wyzwoleniu Wiązowa Milicja miała pełne ręce roboty. Zajmowano się zabezpieczeniem budynków, mienia, sprawdzaniem opuszczonych gospodarstw, przejmowaniem wszelkiej broni palnej i aparatów radiowych.Zbierano również ankiety personalne byłych żołnierzy niemieckich, którzy nie posiadali żadnych cywilnych dowodów tożsamości, obcokrajowców i wydawano zaświadczenia polskie. Milicja brała również udział w ekshumowaniu zwłok poległych żołnierzy radzieckich, w czasie wyzwalania Wiązowa. Żołnierzy tych chowano we wspólnej mogile na obecnych cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Ważnym zadaniem Milicji, było również branie udziału przy rozminowywaniu pól, na których rosło jeszcze zboże.
1.08.1945 roku burmistrz miasta Michał Mędrecki powierzył zorganizowanie posterunku Milicji w Wiązowie. Na czele posterunku Milicji Obywatelskiej stanął Władysław Kwapisz. Milicja składała się wówczas  z ochotników powracających  z obozów i przymusowych robót, nie posiadających przygotowania zawodowego. Milicjanci nie mieli mundurów, chodzili w cywilnych ubraniach z biało-czerwonymi opaskami na ramionach. W związku z uruchomieniem połączenia kolejowego i przywrócenia ruchu pociągów w kierunku Strzelin-Wiązów, do Wiązowa zaczęli przyjeżdżać lekarze, nauczyciele. W tym czasie Milicja zajmowała się sprawdzaniem ich dokumentów. W miasteczku zaczęła szerzyć się dywersja. W tym też czasie Zarząd Miejski przeprowadził ewidencję mieszkańców miasta i przynależnych wsi. Liczebnie przeważali Niemcy. Wynikało to stąd, że więcej wracało niemieckich rodzin zza Nysy, niż przybywało Polaków. Zadaniem Milicji była pomoc w przydzieleniu gospodarstw. Niekiedy bywało tak, że przydzielano gospodarstwa, w których mieszkali jeszcze Niemcy. Nie chcieli8 oni wpuszczać w progi Polaków. Tutaj również potrzebna była pomoc funkcjonariuszy.
Obowiązków i pracy funkcjonariuszom MO przybywało coraz więcej. Skład osobowy z roku na rok zwiększał się. Siedzibą posterunku MO był lokal w ratuszu, ale pomieszczenia te były znacznie małe.
W 1979 wybudowano nowy posterunek Milicji Obywatelskiej przy ulicy Pocztowej.
Pierwszymi funkcjonariuszami byli:

Od 1970 roku -sierż. Nowaczewski Józef powołany został na stanowisko komendanta MO w Wiązowie.
Od 1971 do 2000 roku szefem Policji w Wiązowie był Edward Kloczkowski, który w roku 2000 przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Obecnie Komisariat przekształcony został w Rewir Dzielnicowych i tym samym zmniejszono ilość etatów.
Władysław Kwapisz - pierwszy komendant


Zygmunt Krzemień - starszy posterunkowy


Michał Adamów - komendant


Eugeniusz Dąbrowski - komendantEdward Kłoczkowski - komendant komisariatu

Artykuł pochodzi z Nowego Kuriera Wiązowskiego