background
logotype
image1 image2 image3

Czlonkowie zarzaduUCHWAŁA

Z dnia 08.03.2012 r. w sprawie wyboru zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej

§1

Walne zebranie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Wiązowskiej dokonano wyboru zarządu w składzie:

  • Przewodniczący - Czesław Idzikowski
  • Zastępca przewodniczącego - Emil Tomaś
  • Zastępca przewodniczącego - Bogusław Idzikowski
  • Skarbnik - Wiesława Borek
  • Sekretarz - Barbara Bednarska

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący zebrania
Zdzisław Rykała

2020  Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej